Urakointi J. Pääkkönen Oy

Kalliomurske 0-8

Kiviasennus, pihojen pinnat/polut

10,54  /tn